Data otwarcia sklepu:
24-09-2015
PozostaƂo -607 dni